Surrealism 

Studie 1

Picture
Bildanalys
Denna studie är en gruppstudie på 3-4 elever i varje grupp. Varje grupp får en målning av de utvalda konstnärerna som ni ska göra en bildanalys på. Varje grupp får berätta för de andra i klassen vad ni har kommit fram till. Ni får några frågor att fundera på. Detta för att ni ska komma igång.

Vad är det första ni tänker på när ni ser målningen?
Varför tänker ni på det?
Hur är målningen uppbyggd kompositionsmässigt?
Vilka färger finns med i målningen?
Finns det djup i bilden, hur har iså fall konstnären gjort för att få det?
Hur kan man se att målningen är surrealistisk?

Därefter hängs varje målning upp bredvid varandra.  Vi samtalar och diskuterar tillsammans om de olika målningarna ni gjort analys på.