Surrealism 

Studie 3

Picture
Måla av del/detalj
I denna individuella uppgift ska du måla av en del/detalj från en  målning som finns under rubriken inspiration. Du får välja den del/detalj som tilltalar dig. Du ska först maska av den del som du vill måla av, omkring 10cm x 15cm. Mät ut stödlinjer, det blir lättare att få rätta proportioner i målningen. Därefter tecknar du upp delen i blyerts. Du ska sedan måla med akrylfärg. Måla så likt originaldelen som möjligt.

Efter del/detaljmålningen diskuterar och samtalar vi i helklass.
Vad du lärt sig, fanns några svårigheter?
Varför valde du just denna del eller detalj? 
Hade du valt samma detalj om du skulle göra om denna målning? Varför eller varför inte?
Hur du gick till väga att få fram färgerna?