Surrealism 

Studie 5

Picture
Collage
Denna collagestudie är individuell. I collagestudien ska du använda sig av någon av de utvalda konstnärerna som inspirationskälla när du gör detta. Du får titta och inspireras av flera målningar som de har gjort.  Du kan göra collage i photoshop eller av tidningar och diverse saker. Collagen ska vara i A4-A3 format. I denna studie ska du tänka på att få till det speciella som de surrealistiska konstnärerna har i sina målningar. Collagen ska vara ologiska och spännande.