Surrealism 

Syfte
Studierna syftar till att eleverna ska
  • få kunskap om kända surrealistiska konstnärer
  • fördjupa kunskapen om surrealistiskt målande och skapande

Mål

Att eleven ska kunna
  • analysera en målning
  • om färgblandning och färgfördrivning
  • kopiera en detalj
  • formge en detalj i papier maché
  • teckna skuggor
  • göra ett collage
  • göra en akrylmålning