Surrealism 

Förstudie

Bildanalys

Färgfördrivning

Måla av detalj

Papier maché

Collage