Surrealism 

Studie 2

Picture
Färgfördrivning och färgblandning
Denna studie görs i grupper. Varje grupp består i 3-4 personer. Först ska ni dela in ett stort papper i olika mindre fält. Pappret kan vara cirka 80cm x 80cm. Det är lättast att ni använder sig av en linjal när ni gör de olika fälten.  Dessa fält ska fyllas i med olika färger som ni kan hitta i dessa konstnärers målningar. Dessa färger ska ni försöka blanda till.

Efter det att ni fått övat sig på att blanda färger ska ni ge sig på färgfördrivning. Vilket innebär att du ska måla från en färg till en annan utan att det ser randigt ut det ska flyta ihop, exempelvis från rött till ljus rosa. Du använder dig då av röd och vit färg som du använder olika mycket. Ni gör lika som innan, fast nu ska det var lite större fält. I de olika fälten ska ni göra färgfördrivningar. Ni ska titta på konstnärernas färger och göra färgfördrivningar av dessa. Ni ska använda er av flytande tempera.