Surrealism 

Picture
Surrealistiskt målande handlar om att skapa ologiska sammanhang, som i en drömvärld. Målningarna är gjorda i udda kombinationer och kopplingar till verkligheten. Det kan exempelvis vara ett träd där löven är gjorda som blå händer.